Nebo můžete zkusit
Co se děje
Článek

Pražské parky a lesoparky: Kam vyrazit v této složité době?

Kam vyrazit ven v době nouzového stavu?

Zavřené restaurace, obchody, fitka, hranice...Vláda vyhlásila stav nouze. Co teď? Přinášíme vám pár tipů, kam vyrazit, abychom nebyli tolik mezi lidmi a navíc nás to nestálo ani korunu. Tak nazujte tenisky a pojďte s námi do parku!

Čimický a Ďáblický háj

Čimickým i Ďáblickým hájem prochází dvě turistické stezky a oba lesy se dají také pohodlně projet na kole. Jsou zde instalována 4 dětská hřiště a v bývalém lomu v Ďáblickém háji jsou umístěny fitness prvky. Zde se také nachází hojně využívané piknikové místo s ohništěm. Z vyhlídky u Ďáblické hvězdárny je jeden z nejhezčích výhledů v Praze a za dobré viditelnosti je možné dohlédnout až na Krkonoše. Při severním okraji Čimického háje se nachází malá lesní školka, kde se pěstují dřeviny přímo určené k výsadbám v Praze. Zajímavostí je také přírodní památka Ládví, která je unikátní geologickou lokalitou. Ďáblický háj ročně navštíví téměř 200 tisíc návštěvníků a každoročně jsou zde také pořádány běžecké závody. 

Čimický háj

Chuchelský háj

Ač je Chuchelský háj poněkud odlehlejším pražským lesem a dostupnost městskou dopravou není taková jako u některých jiných přírodních lokalit v Praze, navštíví ho ročně více než 400 tisíc návštěvníků. Příroda této části Prahy je nesmírně pestrá – nalezneme zde rozlehlé lesy, romantické skály i unikátní stepní lokality. Velkým lákadlem pro návštěvníky je také lesní zookoutek. Územím prochází naučná stezka Barrandovské skály – Chuchelský háj, která začíná u tramvajové zastávky v Hlubočepích a končí ve Velké Chuchli. Naučná stezka byla v roce 2005 zrekonstruována a má čtrnáct zastávek. V lese jsou instalovány lavičky, altány, fitness prvky i dřevěná dětská hřiště. Chuchelský háj můžete také navštívit na kole. 

 

Šárecké údolí

Výlet můžeme začít na konečné tramvaje u restaurace McDonald’s. U restaurace je možné zaparkovat na parkovišti a nedaleko je i konečná zastávka tramvají. Za restaurací již uvidíte krásný výhled na Divokou Šárku a okolní skály. Na cestu se vydejte po schůdcích dolů do údolí. Ti, kteří nemohou sestoupit po schodech, mohou tyto schody obejít  po cestě. Po schůdcích dojdete dolů do údolí, kde cesta pokračuje směrem vlevo, po proudu potoka.  Po přechodu železné lávky si všimněte  krásných skalních útvarů po levé i pravé straně  cesty.  To právě vstupujete do soutěsky Džbán.

Skály

Skalní útvary jsou povětšinou tvořeny starohorními buližníky (silicity), v menší míře proterozoickými břidlicemi, droby a prachovcem. Buližník má černou nebo černošedou barvu a vysokou tvrdost, pro kterou jej používali pravěcí lidé místo pazourků.

Nyní se cesta trochu stáčí doprava a vede do širšího údolí. Zde  se náhle  zjeví malé a krásné koupaliště. Jedná se o koupaliště Šárecké.

Koupaliště Divoká Šárka je přírodní koupaliště napájené potokem.

Najdete zde dva bazény pro plavce, dětské brouzdaliště, menší tobogán, houpačky, skluzavky, trampolínu. Můžete si zde zahrát stolní tenis nebo také nohejbal či volejbal na uzavřeném hřišti.

Dívčí skok

A jdeme dále údolím, kde nalevo uvidíte skálu s názvem Dívčí skok. K  této skále se  váže pověst o Ctiradovi a Šárce.  Právě z této skály měla skočit nešťastná  Šárka ze Starých pověstí českých.

Po mírném stočení cesty vlevo  se naskytne další příjemný pohled, a to na malebnou výletní restauraci.

Výlet pokračuje dále. Cesta stále vede údolím, po obou stranách je obklopena lesem. Do kroku příjemně zpívá okolní potokaž dojdemte k pohádkovému Čertovu Mlýnu.

Čertův mlýn

Původně tento mlýn nesl název Tučkův a nebyl sám.  V Šáreckém údolí bylo více mlýnů, které využívaly pro mletí sílu Šáreckého potoka. I předchozí výletní hostinec býval mlýnem. Čertův mlýn je dnes památkově chráněný soukromý objekt  a  veřejnosti není volně přístupný.

Procházka pokračuje dál podél potoka s výhledy na krásné skály.

Po několika stovkách metrů se asfaltová cesta začíná stáčet doprava nahoru a pryč od potoka. V tomto místě odbočuje od cesty širší lesní pěšina, která vede na usedlost Jenerálka, usedlost Vizerka a do Tiché Šárky.

Šárecké hradiště

Podle archeologických nálezů kostí zvířat bylo toto místo osídleno již ve starší době kamenné. Lidé zde sídlili pravděpodobně nepřetržitě až do příchodu Slovanů v 6. století. Největší slávu ale místo zažilo ve starší době hradištní v 7. a 8. století. Tehdy zde vzniklo rozsáhlé, tříhektarové hradiště s dvacetihektarovým předhradím, které bylo zřejmě centrem moci nad širokým okolím. Jeho valy jsou doposud v krajině patrné. Hradiště zaniklo na konci 9. století.

Šárecké údolí

 

Prokopské údolí

Udělejte si procházka úchvatným údolím Dalejského potoka v Prokopském údolí. Místo, které protíná naučná stezka, patří mezi vyhledávané lokality díky přírodním úkazům a zajímavostem. Kromě jezírek, lomů, a skalních výběžků, nabízí údolí útočiště k odpočinku a relaxaci. K dětským hrám zde vybízejí nejrůznější atrakce – pískoviště, skluzavky, prolézačky. Nemusíte se tak obávat, že by se děti během procházky nudily. Na trase, vinoucí se kolem klikatícího se Dalejského potoka, je celkem šestnáct zastávek. Na každé z nich pozorný návštěvník údolí může spatřit informační tabuli, která zvídavé turisty informuje o přírodních zajímavostech, které se k danému místu váží. Záleží na vás, zda se rozhodnete vyrazit z Řeporyjí směrem do Hlubočep, či opačně. My jsme se vydali po stopách tamní naučné stezky – tedy od prvního zastavení, abychom naši procházku zakončili klobásou a osvěžujícím nápojem pod viaduktem Pražského semmeringu.

Prokopské údolí

Modřanská rokle

Modřanská rokle se nachází v jižní části Prahy na pravé straně od toku Vltavy je erozním zářezem Libušského potoka s několika místy s odkrytým geologickým profilem. Ochranářsky význačná svými lužními porosty v okolí potoků a výskytem teplomilných lučních společenstev na svazích, které jsou však ohrožovány nepůvodními vysázenými dřevinami, hlavně trnovníkem akátem. Je to i důležitá rekreační oblast mezi okolními sídlišti s naučnou stezkou a několika cyklostezkami. Děti se mohou těšit na několik hřišť a je zde i venkovní posilovna.

Modřanská rokle

Hostivařský lesopark

Hostivařský lesopark společně s Hostivařskou přehradou tvoří významné rekreační zázemí pro velkou část obyvatel Prahy. V lesoparku se nachází velké množství dětských herních prvků, altánů a laviček. Velmi využívaným vybavením lesoparku se stalo volně přístupné piknikové místo s ohništěm. Územím prochází značená turistická stezka, naučná stezka Povodím Botiče a řada cyklotras. V západní části lesa (Chodov) se nachází hájovna se zookoutkem a zatopeným lomem pro vodní ptactvo. Známé je také koupaliště na břehu Hostivařské nádrže s písečnými plážemi. Na pravém břehu nádrže bylo v roce 2012 zbudováno dřevěné vyhlídkové molo.

Celé území lesoparku je obklopeno hustou sídlištní zástavbou a návštěvnost je zde skutečně vysoká – ročně téměř 1 mil. návštěvníků.

Hostivařský lesopark

Milíčovský les

Milíčovský les, který se nachází mezi Jižním Městem a dálnicí, je součástí menšího přírodního parku Botič – Milíčov. Společně s Hostivařským lesoparkem tvoří rekreační zázemí zejména pro obyvatele Jižního Města. Ucelený lesní komplex a přilehlé rybníky, mokřady a louky jsou však atraktivní pro všechny Pražany a určitě stojí za návštěvu. Ročně les navštíví téměř neuvěřitelných 540 tisíc návštěvníků, což řadí Milíčovský les k nejvíce navštěvovaným pražským lesům. Lesem prochází zelená turistická stezka, která v Křeslicích navazuje na červenou turistickou stezku, jež vede podél Botiče a Hostivařské přehrady až do Průhonického parku a kopíruje naučnou stezku „Povodím Botiče“. V lese jsou umístěny lavičky, 2 dětská hřiště a 2 altány. Území je také atraktivní pro cyklisty. Celý les je součástí přírodní památky Milíčovský les a rybníky.

Milíčovský les

Grébovka

Park inspirovaný italskou renesancí s fontánou a vodní kaskádou, jezírkem, pavilony, sochami a okouzlující umělou jeskyní nabízí kromě nádherných výhledů na Prahu i posezení v půvabné vinárně Viniční altán uprostřed rozsáhlých vinic či v zahradní kavárně Pavilon Grébovka. Najdete tu i mnoho dětských hřišť.

Grébovka

Ladronka

Na Ladronce nedaleko Vypichu v Praze 6 můžete využít speciální stezky pro kola, in-line brusle a nachází se zde také nejdelší osvětlená in-line dráha v Praze (okruh dlouhý 4,2 km). Mimo to jsou zde k dispozici volejbalové kurty a beach fotbalové hřiště, půjčovna sportovních potřeb i restaurace.

Park Ladronka patří v současné době k neoblíbenějším a nejpopulárnějších místům mezi pražskými příznivci in-line, zejména pro svůj velmi kvalitní povrch a rovinatý terén. Najdetezde nejdelší osvětlenou in-line dráhu v Praze. Bruslařská dráha na Ladronce vám umožní rozvíjet své bruslařské dovednosti. Park je umístěn kousek od břevnovské vilové zástavby, odkud se rozprostírá krásná vyhlídka na motolské stráně.

Dobré zázemí parku v podobě statku s restauraci, bufetem, bowlingem, půjčovnou sportovního vybavení a dětským hřištěm z něj dělá jedno z nejoblíbenějších míst pro trávení volného času v Praze. Na Ladronce mají prostor i nové a netradiční sporty jakým je slackline či discgolf nebo spikeball.

Ladronka

Letenské sady

Rozlehlý park na Praze 7 s travnatými plochami, vzrostlými stromy, pestrou směsicí dřevin osázenými stráněmi a s dlouhou platanovou alejí poskytuje nejen příjemné posezení, ale i jedinečné výhledy na Prahu, zejména od Hanavského pavilonu – unikátní litinové stavby s restaurací. V parku lze trávit volný čas také sportem, procházkou, uspořádat piknik.

Letenské sady

Stromovka

V sousedství holešovického Výstaviště leží Královská obora, dnes zvaná především jako park Stromovka. V současné době slouží k rekreačním, sportovním i kulturně vzdělávacím účelům. Rozloha obory se v různých dobách měnila, v současnosti se rozkládá asi na 95 ha.

Královská obora vznikla za Přemysla Otakara II., který ji nechal roku 1266 ohradit jako loveckou oboru a postavil zde letohrádek. Za husitské doby byla poničena a za Vladislava Jagellonského znovu obnovena. Od husitských dob byla obora vždy o svátku sv. Gotharda zpřístupňována veřejnosti. Ferdinand I. ji nechal v letech 1536 - 48 rozšířit a spojit přímou cestou s Pražským hradem. Byl zde založen Velký rybník (dnes neexistující), sázely se stromy přivezené ze Šárky. Největší rozkvět zažila obora za Rudolfa II. Letohrádek na stráni byl renesančně přestavěn, obora se rozšířila, rybník byl rozšířen a do jeho středu byl nasypán ostrov. V letech 1582 - 93 vzniklo pro zásobování rybníka vodou z Vltavy unikátní technické dílo - Rudolfova štola. Přestože byl rybník později zasypán, Rudolfova štola stále přivádí vodu od Pichlova domku u Štefánikova mostu tunelem pod Letnou až do Stromovky.

V první polovině 18. století se obora stala několikrát vojenským ležením a byla velmi poničena. Péčí hraběte Kinského byla obnovena. Za korunovace Františka I. se zde konat lidové slavnosti. Jeho císařský dekret z r. 1804 pak potvrdil definitivní zpřístupnění veřejnosti. Po roce 1850 byla založena štěpnice (německy Baumgarten) a odtud patrně vznikl název Stromovka. V roce 1689 byla poblíž Velkého rybníka postavena nákladem hraběte Kryštofa Vratislava z Mitrovic Královská dvorana (pozdější Šlechtova restaurace).

Nové rybníčky a stezky ve Stromovce

Stromovka prošla v posledníchletech velkou obnovou, tři zdejší rybníky byly zcela revitalizovány a došlo k vytvoření dvou nových. V roce 2016 byly na místě nejvíce podmáčených luk vybudovány dva nové rybníky o celkové ploše více než 13 200 m2, rovněž byla prokopána nová vodní koryta propojující  staré a nové rybníky do jedné soustavy. Nové rybníky byly navrženy také s ohledem na "Dubový pahorek" tak, aby působil jako ostrov, kterým historicky v 17. století skutečně byl. Dále bylo vysazeno 163 stromů a přibyly i nové chodníky.

V roce 2017 probíhala celková rekonstrukce všech cest (celková délka 3 900 m), staré poškozené asfaltové povrchy byly změněny na mlatové, část cest byla nově trasována tak, aby zohlednily a pro pěší logicky propojily nové vodní plochy, mola a nová schodiště. Ta byla vybudována na třech místech a  usnadňují překonání strmých břehů bývalého Rudolfova rybníka. K parku byla také připojena nevyužívaná část Výstaviště a došlo i na opravu Rudolfovy štoly.

Naučná stezka Stromovkou za poznáním

Oborou vede naučně-zábavná stezka "Stromovkou za poznáním". Na přípravu infopanelů bylo využito původní dřevo z porostů Stromovky, vyplavené při povodních. 10 stanovišť stezky poskytuje návštěvníkům nejen zajímavé informace o fauně, flóře a historii parku, ale zároveň láká ke sportovnímu vyžití a pobavení během návštěvy Stromovky. Stezka začíná vstupem do Stromovky u Výstaviště a končí u Místodržitelského letohrádku. Pod oborou probíhá tunel Blanka, který je součástí pražského Městského okruhu.

Na své si přijdou i děti. Ve Stromovce najdete spousty herních prvků, kde se vaše ratolesti dostatečně vyblbnou.
Stromovka

Kunratický les

Kunratický les se nachází na území čtyř katastrů a je „ostrůvkem“ uprostřed husté městské zástavby a panelových sídlišť. Lesem prochází několik značených turistických tras i cyklotras. Nachází se zde dětská hřiště, altány, velké množství laviček, piknikové místo s veřejným ohništěm a naučná stezka s lesnickou tématikou.  

Zajímavostí je hájovna s výběhy pro daňky a srnce, několik jedinců sekvojovce obrovského, a dokonce metasekvoje čínské. Velkým problémem lesa je vysoká návštěvnost – každý rok navštíví les přes 2 miliony lidí.

Krčsky les

Chcete doplnit či opravit článek? Napište nám.
Čtěte také