Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více OK
dolů
Zpět do katalogu
:*
:
:*
:*
AZ účtárna s.r.o.

AZ účtárna s.r.o.

AZ účtárna s.r.o.

Personalistika a mzdy

Kompletní zpracování mezd, Zpracování mezd vyplácených v cizí měně, Měsíční přehled mezd, Výplatní pásky, Příkaz k úhradě (mzdy, zdravotní pojištění, socální pojištění, zákonné pojištění, statistika, Měsíční přehledy pro ZP a SSZ, Přihlášení/ odhlášení zaměstnanců na ZP a SSZ, Evidenční a mzdové listy

Zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SSZ)

Předávání dokladů v sídle Vaší společnosti, popř., dle vzájemné domluvy

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

Jsme držiteli mezinárodního certifikátu IES - mzdově personální profesionál.

Podrobnosti

Vedení účetnictví: Kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení, Řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy, Vyhotovení tiskových podkladů (peněžní deník, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.) Vyhotovení přehledů dle přání klienta Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH), Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně výkazu o majetku a závazcích, výkazu příjmů a výdajů, přehledů pro ZP a SSZ

Daň silniční, SVJ - vedení účetnictví, vyúčtování služeb souvisejících s nájmem bytů a nebytových prostor,Založení společnosti s ručením omezeným - včetně Společenské smlouvy a zápisu do OR (od 25.000,-Kč).

Daňová evidence

Kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení

Řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy

Vyhotovení tiskových podkladů (peněžní deník, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.) Vyhotovení přehledů dle přání klienta

Účetnictví on-line

Účetní program, který používáme, a vlastní server umožňují vést účetnictví on-line, tzn.: sledování stavu svého účetnictví pomocí vzdáleného připojení

možnost vlastního aktivního vstupu

Neziskové organizace

vedení účetnictví, máme zkušenosti s vyúčtováním dotací, zastupování při kontrolách na FÚ.

BOZP + PO

Tyto služby poskytuje osoba odborně způsobilá v oboru BOZP a PO. Poradenství a systémové řešení bezpečnosti práce a požární ochrany

Zpracování dokumentace BOZP a PO

Školení a prevence BOZP a PO

Pracovní úrazy – řešení a dokumentaceZvětšit mapu
AZ účtárna s.r.o.
nahoru