Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více OK
dolů
Zpět na články

Novinky z Pilsner Golf Resortu Hořehledy

novinky, 1.1.2018 13:42

Vážení členové Golf Clubu Hořehledy,

letošní první newsletter se týká především vás a obsahuje sdělení o výši a splatnosti ročních členských příspěvků platných pro rok 2018. Oproti loňskému roku se pro vás nic nemění, vše zůstává stejné. Zvláště upozorňujeme, že z důvodů vycházejících ze Směrnic a Stanov České golfové federace je termín splatnosti členského příspěvku stanoven na den 24. ledna 2018.
Platnost členských kartiček vydaných v roce 2017 skončila dnem 31.12.2017. Nové kartičky na rok 2018 se budou tisknout po 1. únoru 2018 a budou se tisknout pouze pro ty členy, kteří budou mít do 24. ledna 2018 uhrazen členský příspěvek a ten bude připsán na účet Golf Clubu Hořehledy. Ostatní budou na serveru ČGF zablokováni, přičemž k deblokaci může dojít až po zaplacení.

Pokyny k provedení platby:

Číslo účtu: 101 101 011/ 0100
VS: Vaše členské číslo ve tvaru 89xxxx (je uvedeno na kartičce nebo na serveru ČGF v sekci „ČGF - hráči“)
Zpráva pro příjemce: Jméno a Příjmení

Výše ročních členských příspěvků stanovených Výborem klubu pro rok 2018: (rozhodující je věk dosažený v roce 2018)

Děti do 10 let včetně                       500 Kč
Mládež 11 - 18 let včetně                2 000 Kč
Studující 19 – 25 let * včetně          2 500 Kč
Senioři nad 65 let včetně                3 000 Kč
Ostatní členové                               5 900 Kč

* - Bez doložení aktuálního potvrzení o studiu do 24.1.2018 nebude platba uznána a dojde k blokaci na serveru ČGF. Potvrzení postačí naskenovat a zaslat emailem na hkopcakova@golf-horehledy.cz

Směrnice ČGF č. 1/2015 a Stanovy ČGF v platném znění ukládají klubům povinnost platit členské příspěvky ZA KAŽDÉHO ČLENA BEZ OHLEDU NA JEHO STATUT (např. blokace z důvodu neuhrazení ročního členského poplatku). Jinými slovy – blokovaný člen není připuštěn ke hře (nemůže hrát turnaje a upravovat HCP), ale klub je povinen za takového člena platit členský příspěvek ČGF. Neplacení takového příspěvku je důvodem k vyloučení klubu z ČGF, resp. k zániku jeho  členství v ČGF. Zánikem členství Klubu v ČGF nebo jeho vyloučením by zanikly i veškeré registrace všech členů Klubu. A proto jsme povinni důsledně vyžadovat uhrazení ročních členských příspěvků.

Protože zablokování neplatících členů je administrativní úkon, stejně tak jako odblokování po zaplacení ročního členského příspěvku, rozhodl Výbor klubu na své schůzi dne 29.12.2015, že odblokování člena, který byl z důvodu nezaplacení ročního členského příspěvku v termínu splatnosti zablokován, bude zpoplatněno částkou 100,- Kč.

Výbor klubu současně důrazně upozorňuje ty členy, kteří nemají ještě uhrazeny příspěvky za minulá období, aby tak ve vlastním zájmu neprodleně učinili, neboť Výbor klubu je povinen pohledávky vymáhat právní cestou, čímž se dlužná částka výrazně navýší.

Povinnost placení ročních členských příspěvků pro rok 2018 se samozřejmě netýká těch členů, kteří uhradili své příspěvky formou daru klubu do konce roku 2017, případně kteří doporučili v roce 2017 nového dospělého člena klubu, a tím jsou od placení příspěvku na rok 2018 osvobozeni (tito členové byli o osvobození od placení informování). Členské průkazky GC Hořehledy platné pro rok 2018 budou k vyzvednutí na recepci klubu spolu se zahájením nové golfové sezóny.

Každoroční povinná kontrola hendikepů na serveru ČGF proběhla počátkem prosince 2017 a u některých z vás mohlo dojít k mírné korekci vašich HCP.
https://golf-horehledy.us3.list-manage.com/track/click?u=ed181dc75d74cc2ae8a6286c9&id=d3d3031e7e&e=80c51809d8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nahoru